Problem z umieszczeniem reklamy

Dyskusje na temat modyfikowania i tworzenia stylów do phpBB 3.2.x oraz spraw związanych z szablonami, motywami i zestawami obrazków.
Samolub
Posty: 4
Rejestracja: 13 czerwca 2017, 01:44

Problem z umieszczeniem reklamy

Post autor: Samolub » 13 czerwca 2017, 01:57

Witam,
Gdzie muszę wstawić kod reklamy

Kod: Zaznacz cały

<div class="ns_placement" id="QAPS_AKPL_04ab16cc130da38835edad239237e7a3"></div>
<script type="text/javascript" async="async" src="http://adsearch.adkontekst.pl/_/ads2/?QAPS_AKPL=04ab16cc130da38835edad239237e7a3"></script>
W pliku viewforum_body.html

Kod: Zaznacz cały

<!-- INCLUDE overall_header.html -->
<!-- EVENT viewforum_forum_title_before -->
<h2 class="forum-title"><!-- EVENT viewforum_forum_name_prepend --><a href="{U_VIEW_FORUM}">{FORUM_NAME}</a><!-- EVENT viewforum_forum_name_append --></h2>
<!-- EVENT viewforum_forum_title_after -->
<!-- IF FORUM_DESC or MODERATORS or U_MCP -->
<div>
	<!-- NOTE: remove the style="display: none" when you want to have the forum description on the forum body -->
	<!-- IF FORUM_DESC --><div style="display: none !important;">{FORUM_DESC}<br /></div><!-- ENDIF -->
	<!-- IF MODERATORS --><p><strong><!-- IF S_SINGLE_MODERATOR -->{L_MODERATOR}<!-- ELSE -->{L_MODERATORS}<!-- ENDIF -->{L_COLON}</strong> {MODERATORS}</p><!-- ENDIF -->
</div>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_FORUM_RULES -->
	<div class="rules<!-- IF U_FORUM_RULES --> rules-link<!-- ENDIF -->">
		<div class="inner">

		<!-- IF U_FORUM_RULES -->
			<a href="{U_FORUM_RULES}">{L_FORUM_RULES}</a>
		<!-- ELSE -->
			<strong>{L_FORUM_RULES}</strong><br />
			{FORUM_RULES}
		<!-- ENDIF -->

		</div>
	</div>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_HAS_SUBFORUM -->
<!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_FORUMS -->
	<div class="action-bar compact">
		<a href="{U_MARK_FORUMS}" class="mark-read rightside" data-ajax="mark_forums_read">{L_MARK_SUBFORUMS_READ}</a>
	</div>
<!-- ENDIF -->
	<!-- INCLUDE forumlist_body.html -->
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_DISPLAY_POST_INFO or .pagination or TOTAL_POSTS or TOTAL_TOPICS -->
	<div class="action-bar top">

	<!-- IF not S_IS_BOT and S_DISPLAY_POST_INFO -->
		<div class="buttons">
			<!-- EVENT viewforum_buttons_top_before -->

			<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" class="button icon-button <!-- IF S_IS_LOCKED -->locked-icon<!-- ELSE -->post-icon<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_FORUM_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_POST_TOPIC}<!-- ENDIF -->">
				<!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_BUTTON_FORUM_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_BUTTON_NEW_TOPIC}<!-- ENDIF -->
			</a>

			<!-- EVENT viewforum_buttons_top_after -->
		</div>
	<!-- ENDIF -->

	<!-- IF S_DISPLAY_SEARCHBOX -->
		<div class="search-box" role="search">
			<form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
			<fieldset>
				<input class="inputbox search tiny" type="search" name="keywords" id="search_keywords" size="20" placeholder="{L_SEARCH_FORUM}" />
				<button class="button icon-button search-icon" type="submit" title="{L_SEARCH}">{L_SEARCH}</button>
				<a href="{U_SEARCH}" class="button icon-button search-adv-icon" title="{L_SEARCH_ADV}">{L_SEARCH_ADV}</a>
				{S_SEARCH_LOCAL_HIDDEN_FIELDS}
			</fieldset>
			</form>
		</div>
	<!-- ENDIF -->

	<div class="pagination">
		<!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_TOPICS and .topicrow --><a href="{U_MARK_TOPICS}" class="mark" accesskey="m" data-ajax="mark_topics_read">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> &bull; <!-- ENDIF -->
		{TOTAL_TOPICS}
		<!-- IF .pagination -->
			<!-- INCLUDE pagination.html -->
		<!-- ELSE -->
			&bull; {PAGE_NUMBER}
		<!-- ENDIF -->
	</div>

	</div>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_NO_READ_ACCESS -->

	<div class="panel">
		<div class="inner">
		<strong>{L_NO_READ_ACCESS}</strong>
		</div>
	</div>

	<!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and not S_IS_BOT -->

		<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post">

		<div class="panel">
			<div class="inner">

			<div class="content">
				<h3><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a><!-- IF S_REGISTER_ENABLED -->&nbsp; &bull; &nbsp;<a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a><!-- ENDIF --></h3>

				<fieldset class="fields1">
				<dl>
					<dt><label for="username">{L_USERNAME}{L_COLON}</label></dt>
					<dd><input type="text" tabindex="1" name="username" id="username" size="25" value="{USERNAME}" class="inputbox autowidth" /></dd>
				</dl>
				<dl>
					<dt><label for="password">{L_PASSWORD}{L_COLON}</label></dt>
					<dd><input type="password" tabindex="2" id="password" name="password" size="25" class="inputbox autowidth" autocomplete="off" /></dd>
					<!-- IF S_AUTOLOGIN_ENABLED --><dd><label for="autologin"><input type="checkbox" name="autologin" id="autologin" tabindex="3" /> {L_LOG_ME_IN}</label></dd><!-- ENDIF -->
					<dd><label for="viewonline"><input type="checkbox" name="viewonline" id="viewonline" tabindex="4" /> {L_HIDE_ME}</label></dd>
				</dl>
				<dl>
					<dt>&nbsp;</dt>
					<dd><input type="submit" name="login" tabindex="5" value="{L_LOGIN}" class="button1" /></dd>
				</dl>
				{S_LOGIN_REDIRECT}
				</fieldset>
			</div>

			</div>
		</div>

		</form>

	<!-- ENDIF -->

<!-- ENDIF -->

<!-- EVENT viewforum_body_topic_row_before -->

<!-- BEGIN topicrow -->

	<!-- IF not topicrow.S_TOPIC_TYPE_SWITCH and not topicrow.S_FIRST_ROW -->
		</ul>
		</div>
	</div>
	<!-- ENDIF -->

	<!-- IF topicrow.S_FIRST_ROW or not topicrow.S_TOPIC_TYPE_SWITCH -->
		<div class="forumbg<!-- IF topicrow.S_TOPIC_TYPE_SWITCH and (topicrow.S_POST_ANNOUNCE or topicrow.S_POST_GLOBAL) --> announcement<!-- ENDIF -->">
		<div class="inner">
		<ul class="topiclist">
			<li class="header">
				<dl class="icon">
					<dt<!-- IF S_DISPLAY_ACTIVE --> id="active_topics"<!-- ENDIF -->><div class="list-inner"><!-- IF S_DISPLAY_ACTIVE -->{L_ACTIVE_TOPICS}<!-- ELSEIF topicrow.S_TOPIC_TYPE_SWITCH and (topicrow.S_POST_ANNOUNCE or topicrow.S_POST_GLOBAL) -->{L_ANNOUNCEMENTS}<!-- ELSE -->{L_TOPICS}<!-- ENDIF --></div></dt>
					<dd class="posts">{L_STATISTICS}</dd>
					<dd class="lastpost"><span>{L_LAST_POST}</span></dd>
				</dl>
			</li>
		</ul>
		<ul class="topiclist topics">
	<!-- ENDIF -->

		<!-- EVENT viewforum_body_topicrow_row_before -->
		<li class="row<!-- IF topicrow.S_ROW_COUNT is even --> bg1<!-- ELSE --> bg2<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_POST_GLOBAL --> global-announce<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_POST_ANNOUNCE --> announce<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_POST_STICKY --> sticky<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_TOPIC_REPORTED --> reported<!-- ENDIF -->">
			<!-- EVENT viewforum_body_topic_row_prepend -->
			<dl title="{topicrow.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}">
				<dt class="icon {topicrow.TOPIC_IMG_STYLE}"><!-- IF topicrow.TOPIC_ICON_IMG and S_TOPIC_ICONS --><img src="{T_ICONS_PATH}{topicrow.TOPIC_ICON_IMG}" alt="" title="" /><!-- ENDIF --></dt>
				<dd>
					<!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC and not S_IS_BOT --><a href="{topicrow.U_NEWEST_POST}" class="icon-link"></a><!-- ENDIF -->
					<div class="list-inner">
						<!-- EVENT topiclist_row_prepend -->
						<!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC and not S_IS_BOT --><a href="{topicrow.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><a href="{topicrow.U_VIEW_TOPIC}" class="topictitle">{topicrow.TOPIC_TITLE}</a>
						<!-- IF topicrow.S_TOPIC_UNAPPROVED or topicrow.S_POSTS_UNAPPROVED --><a href="{topicrow.U_MCP_QUEUE}">{topicrow.UNAPPROVED_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
						<!-- IF topicrow.S_TOPIC_DELETED --><a href="{topicrow.U_MCP_QUEUE}">{DELETED_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
						<!-- IF topicrow.S_TOPIC_REPORTED --><a href="{topicrow.U_MCP_REPORT}">{REPORTED_IMG}</a><!-- ENDIF --><br />
						
						<!-- EVENT topiclist_row_topic_title_after -->

						<!-- IF not S_IS_BOT -->
						<div class="responsive-show" style="display: none;">
							{L_LAST_POST} {L_POST_BY_AUTHOR} {topicrow.LAST_POST_AUTHOR_FULL} &laquo; <a href="{topicrow.U_LAST_POST}" title="{L_GOTO_LAST_POST}">{topicrow.LAST_POST_TIME}</a>
							<!-- IF topicrow.S_POST_GLOBAL and FORUM_ID != topicrow.FORUM_ID --><br />{L_POSTED} {L_IN} <a href="{topicrow.U_VIEW_FORUM}">{topicrow.FORUM_NAME}</a><!-- ENDIF -->
						</div>
						<!-- IF topicrow.REPLIES --><span class="responsive-show left-box" style="display: none;">{L_REPLIES}{L_COLON} <strong>{topicrow.REPLIES}</strong></span><!-- ENDIF -->
						<!-- ENDIF -->

						<!-- IF .topicrow.pagination -->
						<div class="pagination">
							<ul>
							<!-- BEGIN pagination -->
								<!-- IF topicrow.pagination.S_IS_PREV -->
								<!-- ELSEIF topicrow.pagination.S_IS_CURRENT --><li class="active"><span>{topicrow.pagination.PAGE_NUMBER}</span></li>
								<!-- ELSEIF topicrow.pagination.S_IS_ELLIPSIS --><li class="ellipsis"><span>{L_ELLIPSIS}</span></li>
								<!-- ELSEIF topicrow.pagination.S_IS_NEXT -->
								<!-- ELSE --><li><a href="{topicrow.pagination.PAGE_URL}">{topicrow.pagination.PAGE_NUMBER}</a></li>
								<!-- ENDIF -->
							<!-- END pagination -->
							</ul>
						</div>
						<!-- ENDIF -->

						<div class="responsive-hide">
							<!-- IF topicrow.S_HAS_POLL -->{POLL_IMG} <!-- ENDIF -->
							<!-- IF topicrow.ATTACH_ICON_IMG -->{topicrow.ATTACH_ICON_IMG} <!-- ENDIF -->
							{L_POST_BY_AUTHOR} {topicrow.TOPIC_AUTHOR_FULL} &raquo; {topicrow.FIRST_POST_TIME}
							<!-- IF topicrow.S_POST_GLOBAL and FORUM_ID != topicrow.FORUM_ID --> &raquo; {L_IN} <a href="{topicrow.U_VIEW_FORUM}">{topicrow.FORUM_NAME}</a><!-- ENDIF -->
						</div>

						<!-- EVENT topiclist_row_append -->
					</div>
				</dd>
				<dd class="posts">
					{L_REPLIES}: <strong>{topicrow.REPLIES}</strong><br />
					{L_VIEWS}: <strong>{topicrow.VIEWS}</strong>
				</dd>
				<dd class="lastpost"><span><i class="fa fa-fw fa-user"></i> <dfn>{L_LAST_POST} </dfn>{L_POST_BY_AUTHOR} {topicrow.LAST_POST_AUTHOR_FULL}
					<!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{topicrow.U_LAST_POST}" title="{L_GOTO_LAST_POST}">{LAST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><br /><i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> {topicrow.LAST_POST_TIME}</span>
				</dd>
			</dl>
			<!-- EVENT viewforum_body_topic_row_append -->
		</li>
		<!-- EVENT viewforum_body_topic_row_after -->

	<!-- IF topicrow.S_LAST_ROW -->
			</ul>
		</div>
	</div>
	<!-- ENDIF -->

<!-- BEGINELSE -->
	<!-- IF S_IS_POSTABLE -->
	<div class="panel">
		<div class="inner">
		<strong>{L_NO_TOPICS}</strong>
		</div>
	</div>
	<!-- ENDIF -->
<!-- END topicrow -->

<!-- IF S_SELECT_SORT_DAYS and not S_DISPLAY_ACTIVE -->
	<form method="post" action="{S_FORUM_ACTION}">
		<fieldset class="display-options">
	<!-- IF not S_IS_BOT -->
			<label>{L_DISPLAY_TOPICS}{L_COLON} {S_SELECT_SORT_DAYS}</label>
			<label>{L_SORT_BY} {S_SELECT_SORT_KEY}</label>
			<label>{S_SELECT_SORT_DIR}</label>
			<input type="submit" name="sort" value="{L_GO}" class="button2" />
	<!-- ENDIF -->
		</fieldset>
	</form>
	<hr />
<!-- ENDIF -->

<!-- IF .topicrow and not S_DISPLAY_ACTIVE -->
	<div class="action-bar bottom">
		<!-- IF not S_IS_BOT and S_DISPLAY_POST_INFO -->
			<div class="buttons">
				<!-- EVENT viewforum_buttons_bottom_before -->

				<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" class="button icon-button <!-- IF S_IS_LOCKED -->locked-icon<!-- ELSE -->post-icon<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_FORUM_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_POST_TOPIC}<!-- ENDIF -->">
					<!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_BUTTON_FORUM_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_BUTTON_NEW_TOPIC}<!-- ENDIF -->
				</a>

				<!-- EVENT viewforum_buttons_bottom_after -->
			</div>
		<!-- ENDIF -->

		<div class="pagination">
			<!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_TOPICS and .topicrow --><a href="{U_MARK_TOPICS}" data-ajax="mark_topics_read">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> &bull; <!-- ENDIF -->
			{TOTAL_TOPICS}
			<!-- IF .pagination -->
				<!-- INCLUDE pagination.html -->
			<!-- ELSE -->
				 &bull; {PAGE_NUMBER}
			<!-- ENDIF -->
		</div>
	</div>
<!-- ENDIF -->

<!-- INCLUDE jumpbox.html -->

<!-- IF S_DISPLAY_ONLINE_LIST -->
	<div class="stat-block online-list">
		<h3><!-- IF U_VIEWONLINE --><a href="{U_VIEWONLINE}">{L_WHO_IS_ONLINE}</a><!-- ELSE -->{L_WHO_IS_ONLINE}<!-- ENDIF --></h3>
		<p>{LOGGED_IN_USER_LIST}</p>
	</div>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_DISPLAY_POST_INFO -->
	<div class="stat-block permissions">
		<h3>{L_FORUM_PERMISSIONS}</h3>
		<p><!-- BEGIN rules -->{rules.RULE}<br /><!-- END rules --></p>
	</div>
<!-- ENDIF -->

<!-- INCLUDE overall_footer.html -->
Tak aby reklama znalazła się pomiędzy stronami polecanymi a shotboxem
http://e-protestanci.pl

Proszę o jakiś przykład gdyż wydaje mi się, że wszystko robie jak trzeba, a mimo czyszczenia cache reklamy wogóle się nie pojawiają. Z góry dzięki

Aviator
Administrator
Posty: 2089
Rejestracja: 07 czerwca 2011, 22:14
Lokalizacja: ZS

Re: Problem z umieszczeniem reklamy

Post autor: Aviator » 13 czerwca 2017, 04:14

w pliku overal_header.html.
-=Jeżeli w moim poście brakuje znaków diakrytycznych, oznacza to, że posta wyklepałem przez telefon=-

Samolub
Posty: 4
Rejestracja: 13 czerwca 2017, 01:44

Re: Problem z umieszczeniem reklamy

Post autor: Samolub » 13 czerwca 2017, 09:14

Kod: Zaznacz cały

<!DOCTYPE html>
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" lang="{S_USER_LANG}">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
{META}
<title><!-- IF UNREAD_NOTIFICATIONS_COUNT -->({UNREAD_NOTIFICATIONS_COUNT}) <!-- ENDIF --><!-- IF not S_VIEWTOPIC and not S_VIEWFORUM -->{SITENAME} - <!-- ENDIF --><!-- IF S_IN_MCP -->{L_MCP} - <!-- ELSEIF S_IN_UCP -->{L_UCP} - <!-- ENDIF -->{PAGE_TITLE}<!-- IF S_VIEWTOPIC or S_VIEWFORUM --> - {SITENAME}<!-- ENDIF --></title>

<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_OVERALL --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {SITENAME}" href="{U_FEED}"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_NEWS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_NEWS}" href="{U_FEED}?mode=news"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUMS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_ALL_FORUMS}" href="{U_FEED}?mode=forums"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_NEW}" href="{U_FEED}?mode=topics"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS_ACTIVE --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_ACTIVE}" href="{U_FEED}?mode=topics_active"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUM and S_FORUM_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FORUM} - {FORUM_NAME}" href="{U_FEED}?f={S_FORUM_ID}"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPIC and S_TOPIC_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_TOPIC} - {TOPIC_TITLE}" href="{U_FEED}?f={S_FORUM_ID}&t={S_TOPIC_ID}"><!-- ENDIF -->
	<!-- EVENT overall_header_feeds -->
<!-- ENDIF -->

<!-- IF U_CANONICAL -->
	<link rel="canonical" href="{U_CANONICAL}">
<!-- ENDIF -->

<!--
	phpBB style name: we_universal
	Based on style:   prosilver (this is the default phpBB3 style)
	Original author:  Tom Beddard ( http://www.subBlue.com/ )
	Modified by:      INVENTEA ( https://inventea.com/ )
-->

<!-- IF S_ALLOW_CDN -->
<script>
	WebFontConfig = {
		google: {
			families: ['Open+Sans:600:cyrillic-ext,latin,greek-ext,greek,vietnamese,latin-ext,cyrillic']
		}
	};

	(function(d) {
		var wf = d.createElement('script'), s = d.scripts[0];
		wf.src = 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.5.18/webfont.js';
		wf.async = true;
		s.parentNode.insertBefore(wf, s);
	})(document);
</script>
<!-- ENDIF -->

<link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/stylesheet.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<link href="{T_STYLESHEET_LINK}" rel="stylesheet">
<link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/responsive.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet" media="all and (max-width: 700px)">
<link href="{T_THEME_PATH}/responsive.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet" media="all and (max-width: 700px)">

<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->
	<link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/bidi.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_PLUPLOAD -->
	<link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/plupload.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!--[if lte IE 9]>
	<link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/tweaks.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<![endif]-->

<!-- EVENT overall_header_head_append -->

{$STYLESHEETS}

<!-- EVENT overall_header_stylesheets_after -->

<!--[if lt IE 9]>
	<script type="text/javascript" src="{T_TEMPLATE_PATH}/html5shiv.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>
<body id="phpbb" class="nojs notouch section-{SCRIPT_NAME} {S_CONTENT_DIRECTION} {BODY_CLASS}<!-- IF S_USER_LOGGED_IN --> logged-in<!-- ELSE --> logged-out<!-- ENDIF -->">

<!-- EVENT overall_header_body_before -->

<div id="wrap">
	<a id="top" class="anchor" accesskey="t"></a>

	<div class="inventea-headerbar">
		<!-- EVENT overall_header_headerbar_before -->	

		<nav class="inventea-wrapper inventea-userbar">
			<!-- INCLUDE navbar_responsive_header.html -->

			<!-- EVENT overall_header_searchbox_before -->

			<ul class="linklist bulletin inventea-user-menu" role="menubar">
				<!-- IF S_REGISTERED_USER -->
					<!-- EVENT navbar_header_user_profile_prepend -->
					<li id="username_logged_in" class="rightside <!-- IF CURRENT_USER_AVATAR --> no-bulletin<!-- ENDIF -->" data-skip-responsive="true">
						<!-- EVENT navbar_header_username_prepend -->
						<div class="header-profile dropdown-container">
							<a href="{U_PROFILE}" class="header-avatar dropdown-trigger"><!-- IF CURRENT_USER_AVATAR -->{CURRENT_USER_AVATAR}<!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/no_avatar.gif" alt="" /><!-- ENDIF --> {CURRENT_USERNAME_SIMPLE}</a>
							<div class="dropdown hidden">
								<div class="pointer"><div class="pointer-inner"></div></div>
								<ul class="dropdown-contents" role="menu">
									<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --><li class="small-icon icon-restore-permissions"><a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}">{L_RESTORE_PERMISSIONS}</a></li><!-- ENDIF -->

									<!-- EVENT navbar_header_profile_list_before -->

									<li class="small-icon icon-ucp"><a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" role="menuitem">{L_PROFILE}</a></li>
									<li class="small-icon icon-profile"><a href="{U_USER_PROFILE}" title="{L_READ_PROFILE}" role="menuitem">{L_READ_PROFILE}</a></li>

									<!-- EVENT navbar_header_profile_list_after -->

									<li class="separator"></li>
									<li class="small-icon icon-logout"><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="x" role="menuitem">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
								</ul>
							</div>
						</div>
						<!-- EVENT navbar_header_username_append -->
					</li>
					<!-- IF S_DISPLAY_PM -->
						<li class="small-icon icon-pm rightside" data-skip-responsive="true">
							<a href="{U_PRIVATEMSGS}" role="menuitem"><span>{L_PRIVATE_MESSAGES}</span><!-- IF PRIVATE_MESSAGE_COUNT > 0 --><strong>{PRIVATE_MESSAGE_COUNT}</strong><!-- ENDIF --></a>
						</li>
					<!-- ENDIF -->
					<!-- IF S_NOTIFICATIONS_DISPLAY -->
						<li class="small-icon icon-notification dropdown-container dropdown-{S_CONTENT_FLOW_END} rightside" data-skip-responsive="true">
							<a href="{U_VIEW_ALL_NOTIFICATIONS}" id="notification_list_button" class="dropdown-trigger"><span>{L_NOTIFICATIONS}</span><!-- IF NOTIFICATIONS_COUNT > 0 --><strong>{NOTIFICATIONS_COUNT}</strong><!-- ENDIF --></a>
							<!-- INCLUDE notification_dropdown.html -->
						</li>
					<!-- ENDIF -->
					<!-- EVENT navbar_header_user_profile_append -->
				<!-- ELSE -->
					<li class="small-icon icon-logout rightside" data-skip-responsive="true"><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="x" role="menuitem">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
					<!-- IF S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) -->
						<li class="small-icon icon-register rightside" data-skip-responsive="true"><a href="{U_REGISTER}" role="menuitem">{L_REGISTER}</a></li>
					<!-- ENDIF -->
					<!-- EVENT navbar_header_logged_out_content -->
				<!-- ENDIF -->
			</ul>
		</nav>
		<!-- EVENT overall_header_headerbar_after -->
	</div>

	<header class="inventea-header">
		<div class="inventea-dashboard" role="banner">
			<!-- EVENT overall_header_navbar_before -->
			<!-- INCLUDE navbar_header.html -->

			<div class="inventea-sitename">
				<h1><a href="<!-- IF U_SITE_HOME -->{U_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{U_INDEX}<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF U_SITE_HOME -->{L_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{L_INDEX}<!-- ENDIF -->">{SITENAME}</a></h1>
				<span>{SITE_DESCRIPTION}</span>
			</div>
		</div>
	</header>

	<div class="inventea-wrapper inventea-content" role="main">
		<!-- EVENT overall_header_page_body_before -->

		<ul id="nav-breadcrumbs" class="linklist navlinks" role="menubar">
			<!-- IF S_INDEX -->
				<li class="rightside inventea-time"><!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->{LAST_VISIT_DATE}<!-- ELSE -->{CURRENT_TIME}<!-- ENDIF --></li>
			<!-- ENDIF -->

			<!-- DEFINE $MICRODATA = ' itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""' -->
			<!-- EVENT overall_header_breadcrumbs_before -->
			<li class="small-icon breadcrumbs">
				<!-- IF U_SITE_HOME --><span class="crumb"{$MICRODATA}><a href="{U_SITE_HOME}" data-navbar-reference="home" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_SITE_HOME}</span></a></span><!-- ENDIF -->
				<!-- EVENT overall_header_breadcrumb_prepend -->
				<span class="crumb"{$MICRODATA}><a href="{U_INDEX}" accesskey="h" data-navbar-reference="index" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></span>
				<!-- BEGIN navlinks -->
					<!-- EVENT overall_header_navlink_prepend -->
					<span class="crumb"{$MICRODATA}<!-- IF navlinks.MICRODATA --> {navlinks.MICRODATA}<!-- ENDIF -->><a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{navlinks.FORUM_NAME}</span></a></span>
					<!-- EVENT overall_header_navlink_append -->
				<!-- END navlinks -->
				<!-- EVENT overall_header_breadcrumb_append -->
			</li>
			<!-- EVENT overall_header_breadcrumbs_after -->
		</ul>

		<!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN and (U_MCP or U_ACP) -->
			<div id="information" class="rules">
				<div class="inner">
					<strong>{L_INFORMATION}{L_COLON}</strong> {L_BOARD_DISABLED}
				</div>
			</div>
		<!-- ENDIF -->

		<!-- EVENT overall_header_content_before -->
Pokaże ktoś graficznie lub wstawi prawidłowo w ten kod podaną reklame?

Aviator
Administrator
Posty: 2089
Rejestracja: 07 czerwca 2011, 22:14
Lokalizacja: ZS

Re: Problem z umieszczeniem reklamy

Post autor: Aviator » 16 czerwca 2017, 23:25

Otwórz index_body.html
znajdź:
<!-- INCLUDE forumlist_body.html -->
dodaj po w nowej linii:
<div class="ns_placement" id="QAPS_AKPL_04ab16cc130da38835edad239237e7a3"></div>
<script type="text/javascript" async="async" src="http://adsearch.adkontekst.pl/_/ads2/?QAPS_AKPL=04ab16cc130da38835edad239237e7a3"></script>

wyczyść bufor.
-=Jeżeli w moim poście brakuje znaków diakrytycznych, oznacza to, że posta wyklepałem przez telefon=-

Samolub
Posty: 4
Rejestracja: 13 czerwca 2017, 01:44

Re: Problem z umieszczeniem reklamy

Post autor: Samolub » 26 czerwca 2017, 13:16

Tak właśnie robiłem :roll: dlatego jakbyś przeczytał temat prosiłem o graficzne pokazanie co i jak powinno być. Zadko korzystam z kompa, z doskoku i chce zrobic to pożądnie, a nie zostawiać bubla 8-) Już tak robiłem i reklamy nie ma, cache czyściłem... co to znaczy czyścić bufora?

Aviator
Administrator
Posty: 2089
Rejestracja: 07 czerwca 2011, 22:14
Lokalizacja: ZS

Re: Problem z umieszczeniem reklamy

Post autor: Aviator » 26 czerwca 2017, 20:44

Kolego temat przeczytałem na pewno, ale Ty raczej tego nie zrobiłeś ze zrozumieniem.
Nikt nie będzie tu robił dla Ciebie filmików na YouTube czy też screenowych poradników jak wstawić prostą reklamę na forum.
Jesteś administratorem forum, a nie wiesz co to wyczyszczenie bufora?!
Temat uważam za wyczerpany, a jak nie rozumiesz prostych pojęć w prowadzeniu własnego forum to zapraszam do działu Ofert.
-=Jeżeli w moim poście brakuje znaków diakrytycznych, oznacza to, że posta wyklepałem przez telefon=-

Zablokowany