Częste problemy :: Jak zmienić styl użytkownika poprzez zapytanie SQL?

  • Dodano: daroPL
  • Odsłony: 2229
  • Pomocne dla 391 osób
Do wykonania takiej czynności będziemy potrzebować identyfikator użytkownika i działającego (sprawnego) stylu. Żeby sprawdzić identyfikator swojego profilu wchodzimy do tabeli phpbb3_users i szukamy wiersza w którym występuje nasza nazwa użytkownika, w tym wierszu występuje również (na początku, po lewej stronie) id użytkownika. Jeżeli mamy dużą ilość użytkowników, możemy skorzystać z zakładki SZUKAJ w widoku danych w tej tabeli. Jeżeli znaleźliśmy już id użytkownika, przechodzimy do tabeli phpbb3_styles i znajdujemy id stylu, który jest zainstalowany na forum i działa.

Po znalezieniu tych danych, aby zmienić styl wystarczy przejść do zakładki SQL w phpmyadminie (w menu po lewej stronie jest ikonka SQL). W wyskakującym okienku wklejamy zapytanie SQL uzupełniając je znalezionymi wcześniej danymi:
Code: Zaznacz cały
UPDATE phpbb3_users SET user_style = [ID DZIAŁAJĄCEGO STYLU] WHERE user_id = [ID UŻYTKOWNIKA];

Po wprowadzeniu zapytanie klikamy na przycisk wykonania.

Po wykonaniu tych czynności można (jeżeli nie widzimy efektu na forum) usunąć ręcznie zawartość folderu (oprócz pliku index.htm) /cache/ znajdującego się na serwerze w lokalizacji, gdzie znajduje się skrypt phpBB.