Problem z umieszczeniem reklamy

Dyskusje na temat modyfikowania i tworzenia stylów do phpBB 3.2.x oraz spraw związanych z szablonami, motywami i zestawami obrazków.
 • Autor
 • Wiadomość
Offline

Samolub

 • Posty: 3
 • Rejestracja: 13 czerwca 2017, 01:44

Problem z umieszczeniem reklamy

Post13 czerwca 2017, 01:57

Witam,
Gdzie muszę wstawić kod reklamy

Kod: Zaznacz cały
<div class="ns_placement" id="QAPS_AKPL_04ab16cc130da38835edad239237e7a3"></div>
<script type="text/javascript" async="async" src="http://adsearch.adkontekst.pl/_/ads2/?QAPS_AKPL=04ab16cc130da38835edad239237e7a3"></script>


W pliku viewforum_body.html

Kod: Zaznacz cały
<!-- INCLUDE overall_header.html -->
<!-- EVENT viewforum_forum_title_before -->
<h2 class="forum-title"><!-- EVENT viewforum_forum_name_prepend --><a href="{U_VIEW_FORUM}">{FORUM_NAME}</a><!-- EVENT viewforum_forum_name_append --></h2>
<!-- EVENT viewforum_forum_title_after -->
<!-- IF FORUM_DESC or MODERATORS or U_MCP -->
<div>
   <!-- NOTE: remove the style="display: none" when you want to have the forum description on the forum body -->
   <!-- IF FORUM_DESC --><div style="display: none !important;">{FORUM_DESC}<br /></div><!-- ENDIF -->
   <!-- IF MODERATORS --><p><strong><!-- IF S_SINGLE_MODERATOR -->{L_MODERATOR}<!-- ELSE -->{L_MODERATORS}<!-- ENDIF -->{L_COLON}</strong> {MODERATORS}</p><!-- ENDIF -->
</div>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_FORUM_RULES -->
   <div class="rules<!-- IF U_FORUM_RULES --> rules-link<!-- ENDIF -->">
      <div class="inner">

      <!-- IF U_FORUM_RULES -->
         <a href="{U_FORUM_RULES}">{L_FORUM_RULES}</a>
      <!-- ELSE -->
         <strong>{L_FORUM_RULES}</strong><br />
         {FORUM_RULES}
      <!-- ENDIF -->

      </div>
   </div>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_HAS_SUBFORUM -->
<!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_FORUMS -->
   <div class="action-bar compact">
      <a href="{U_MARK_FORUMS}" class="mark-read rightside" data-ajax="mark_forums_read">{L_MARK_SUBFORUMS_READ}</a>
   </div>
<!-- ENDIF -->
   <!-- INCLUDE forumlist_body.html -->
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_DISPLAY_POST_INFO or .pagination or TOTAL_POSTS or TOTAL_TOPICS -->
   <div class="action-bar top">

   <!-- IF not S_IS_BOT and S_DISPLAY_POST_INFO -->
      <div class="buttons">
         <!-- EVENT viewforum_buttons_top_before -->

         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" class="button icon-button <!-- IF S_IS_LOCKED -->locked-icon<!-- ELSE -->post-icon<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_FORUM_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_POST_TOPIC}<!-- ENDIF -->">
            <!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_BUTTON_FORUM_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_BUTTON_NEW_TOPIC}<!-- ENDIF -->
         </a>

         <!-- EVENT viewforum_buttons_top_after -->
      </div>
   <!-- ENDIF -->

   <!-- IF S_DISPLAY_SEARCHBOX -->
      <div class="search-box" role="search">
         <form method="get" id="forum-search" action="{S_SEARCHBOX_ACTION}">
         <fieldset>
            <input class="inputbox search tiny" type="search" name="keywords" id="search_keywords" size="20" placeholder="{L_SEARCH_FORUM}" />
            <button class="button icon-button search-icon" type="submit" title="{L_SEARCH}">{L_SEARCH}</button>
            <a href="{U_SEARCH}" class="button icon-button search-adv-icon" title="{L_SEARCH_ADV}">{L_SEARCH_ADV}</a>
            {S_SEARCH_LOCAL_HIDDEN_FIELDS}
         </fieldset>
         </form>
      </div>
   <!-- ENDIF -->

   <div class="pagination">
      <!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_TOPICS and .topicrow --><a href="{U_MARK_TOPICS}" class="mark" accesskey="m" data-ajax="mark_topics_read">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> &bull; <!-- ENDIF -->
      {TOTAL_TOPICS}
      <!-- IF .pagination -->
         <!-- INCLUDE pagination.html -->
      <!-- ELSE -->
         &bull; {PAGE_NUMBER}
      <!-- ENDIF -->
   </div>

   </div>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_NO_READ_ACCESS -->

   <div class="panel">
      <div class="inner">
      <strong>{L_NO_READ_ACCESS}</strong>
      </div>
   </div>

   <!-- IF not S_USER_LOGGED_IN and not S_IS_BOT -->

      <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post">

      <div class="panel">
         <div class="inner">

         <div class="content">
            <h3><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a><!-- IF S_REGISTER_ENABLED -->&nbsp; &bull; &nbsp;<a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a><!-- ENDIF --></h3>

            <fieldset class="fields1">
            <dl>
               <dt><label for="username">{L_USERNAME}{L_COLON}</label></dt>
               <dd><input type="text" tabindex="1" name="username" id="username" size="25" value="{USERNAME}" class="inputbox autowidth" /></dd>
            </dl>
            <dl>
               <dt><label for="password">{L_PASSWORD}{L_COLON}</label></dt>
               <dd><input type="password" tabindex="2" id="password" name="password" size="25" class="inputbox autowidth" autocomplete="off" /></dd>
               <!-- IF S_AUTOLOGIN_ENABLED --><dd><label for="autologin"><input type="checkbox" name="autologin" id="autologin" tabindex="3" /> {L_LOG_ME_IN}</label></dd><!-- ENDIF -->
               <dd><label for="viewonline"><input type="checkbox" name="viewonline" id="viewonline" tabindex="4" /> {L_HIDE_ME}</label></dd>
            </dl>
            <dl>
               <dt>&nbsp;</dt>
               <dd><input type="submit" name="login" tabindex="5" value="{L_LOGIN}" class="button1" /></dd>
            </dl>
            {S_LOGIN_REDIRECT}
            </fieldset>
         </div>

         </div>
      </div>

      </form>

   <!-- ENDIF -->

<!-- ENDIF -->

<!-- EVENT viewforum_body_topic_row_before -->

<!-- BEGIN topicrow -->

   <!-- IF not topicrow.S_TOPIC_TYPE_SWITCH and not topicrow.S_FIRST_ROW -->
      </ul>
      </div>
   </div>
   <!-- ENDIF -->

   <!-- IF topicrow.S_FIRST_ROW or not topicrow.S_TOPIC_TYPE_SWITCH -->
      <div class="forumbg<!-- IF topicrow.S_TOPIC_TYPE_SWITCH and (topicrow.S_POST_ANNOUNCE or topicrow.S_POST_GLOBAL) --> announcement<!-- ENDIF -->">
      <div class="inner">
      <ul class="topiclist">
         <li class="header">
            <dl class="icon">
               <dt<!-- IF S_DISPLAY_ACTIVE --> id="active_topics"<!-- ENDIF -->><div class="list-inner"><!-- IF S_DISPLAY_ACTIVE -->{L_ACTIVE_TOPICS}<!-- ELSEIF topicrow.S_TOPIC_TYPE_SWITCH and (topicrow.S_POST_ANNOUNCE or topicrow.S_POST_GLOBAL) -->{L_ANNOUNCEMENTS}<!-- ELSE -->{L_TOPICS}<!-- ENDIF --></div></dt>
               <dd class="posts">{L_STATISTICS}</dd>
               <dd class="lastpost"><span>{L_LAST_POST}</span></dd>
            </dl>
         </li>
      </ul>
      <ul class="topiclist topics">
   <!-- ENDIF -->

      <!-- EVENT viewforum_body_topicrow_row_before -->
      <li class="row<!-- IF topicrow.S_ROW_COUNT is even --> bg1<!-- ELSE --> bg2<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_POST_GLOBAL --> global-announce<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_POST_ANNOUNCE --> announce<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_POST_STICKY --> sticky<!-- ENDIF --><!-- IF topicrow.S_TOPIC_REPORTED --> reported<!-- ENDIF -->">
         <!-- EVENT viewforum_body_topic_row_prepend -->
         <dl title="{topicrow.TOPIC_FOLDER_IMG_ALT}">
            <dt class="icon {topicrow.TOPIC_IMG_STYLE}"><!-- IF topicrow.TOPIC_ICON_IMG and S_TOPIC_ICONS --><img src="{T_ICONS_PATH}{topicrow.TOPIC_ICON_IMG}" alt="" title="" /><!-- ENDIF --></dt>
            <dd>
               <!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC and not S_IS_BOT --><a href="{topicrow.U_NEWEST_POST}" class="icon-link"></a><!-- ENDIF -->
               <div class="list-inner">
                  <!-- EVENT topiclist_row_prepend -->
                  <!-- IF topicrow.S_UNREAD_TOPIC and not S_IS_BOT --><a href="{topicrow.U_NEWEST_POST}">{NEWEST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><a href="{topicrow.U_VIEW_TOPIC}" class="topictitle">{topicrow.TOPIC_TITLE}</a>
                  <!-- IF topicrow.S_TOPIC_UNAPPROVED or topicrow.S_POSTS_UNAPPROVED --><a href="{topicrow.U_MCP_QUEUE}">{topicrow.UNAPPROVED_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                  <!-- IF topicrow.S_TOPIC_DELETED --><a href="{topicrow.U_MCP_QUEUE}">{DELETED_IMG}</a> <!-- ENDIF -->
                  <!-- IF topicrow.S_TOPIC_REPORTED --><a href="{topicrow.U_MCP_REPORT}">{REPORTED_IMG}</a><!-- ENDIF --><br />
                  
                  <!-- EVENT topiclist_row_topic_title_after -->

                  <!-- IF not S_IS_BOT -->
                  <div class="responsive-show" style="display: none;">
                     {L_LAST_POST} {L_POST_BY_AUTHOR} {topicrow.LAST_POST_AUTHOR_FULL} &laquo; <a href="{topicrow.U_LAST_POST}" title="{L_GOTO_LAST_POST}">{topicrow.LAST_POST_TIME}</a>
                     <!-- IF topicrow.S_POST_GLOBAL and FORUM_ID != topicrow.FORUM_ID --><br />{L_POSTED} {L_IN} <a href="{topicrow.U_VIEW_FORUM}">{topicrow.FORUM_NAME}</a><!-- ENDIF -->
                  </div>
                  <!-- IF topicrow.REPLIES --><span class="responsive-show left-box" style="display: none;">{L_REPLIES}{L_COLON} <strong>{topicrow.REPLIES}</strong></span><!-- ENDIF -->
                  <!-- ENDIF -->

                  <!-- IF .topicrow.pagination -->
                  <div class="pagination">
                     <ul>
                     <!-- BEGIN pagination -->
                        <!-- IF topicrow.pagination.S_IS_PREV -->
                        <!-- ELSEIF topicrow.pagination.S_IS_CURRENT --><li class="active"><span>{topicrow.pagination.PAGE_NUMBER}</span></li>
                        <!-- ELSEIF topicrow.pagination.S_IS_ELLIPSIS --><li class="ellipsis"><span>{L_ELLIPSIS}</span></li>
                        <!-- ELSEIF topicrow.pagination.S_IS_NEXT -->
                        <!-- ELSE --><li><a href="{topicrow.pagination.PAGE_URL}">{topicrow.pagination.PAGE_NUMBER}</a></li>
                        <!-- ENDIF -->
                     <!-- END pagination -->
                     </ul>
                  </div>
                  <!-- ENDIF -->

                  <div class="responsive-hide">
                     <!-- IF topicrow.S_HAS_POLL -->{POLL_IMG} <!-- ENDIF -->
                     <!-- IF topicrow.ATTACH_ICON_IMG -->{topicrow.ATTACH_ICON_IMG} <!-- ENDIF -->
                     {L_POST_BY_AUTHOR} {topicrow.TOPIC_AUTHOR_FULL} &raquo; {topicrow.FIRST_POST_TIME}
                     <!-- IF topicrow.S_POST_GLOBAL and FORUM_ID != topicrow.FORUM_ID --> &raquo; {L_IN} <a href="{topicrow.U_VIEW_FORUM}">{topicrow.FORUM_NAME}</a><!-- ENDIF -->
                  </div>

                  <!-- EVENT topiclist_row_append -->
               </div>
            </dd>
            <dd class="posts">
               {L_REPLIES}: <strong>{topicrow.REPLIES}</strong><br />
               {L_VIEWS}: <strong>{topicrow.VIEWS}</strong>
            </dd>
            <dd class="lastpost"><span><i class="fa fa-fw fa-user"></i> <dfn>{L_LAST_POST} </dfn>{L_POST_BY_AUTHOR} {topicrow.LAST_POST_AUTHOR_FULL}
               <!-- IF not S_IS_BOT --><a href="{topicrow.U_LAST_POST}" title="{L_GOTO_LAST_POST}">{LAST_POST_IMG}</a> <!-- ENDIF --><br /><i class="fa fa-fw fa-clock-o"></i> {topicrow.LAST_POST_TIME}</span>
            </dd>
         </dl>
         <!-- EVENT viewforum_body_topic_row_append -->
      </li>
      <!-- EVENT viewforum_body_topic_row_after -->

   <!-- IF topicrow.S_LAST_ROW -->
         </ul>
      </div>
   </div>
   <!-- ENDIF -->

<!-- BEGINELSE -->
   <!-- IF S_IS_POSTABLE -->
   <div class="panel">
      <div class="inner">
      <strong>{L_NO_TOPICS}</strong>
      </div>
   </div>
   <!-- ENDIF -->
<!-- END topicrow -->

<!-- IF S_SELECT_SORT_DAYS and not S_DISPLAY_ACTIVE -->
   <form method="post" action="{S_FORUM_ACTION}">
      <fieldset class="display-options">
   <!-- IF not S_IS_BOT -->
         <label>{L_DISPLAY_TOPICS}{L_COLON} {S_SELECT_SORT_DAYS}</label>
         <label>{L_SORT_BY} {S_SELECT_SORT_KEY}</label>
         <label>{S_SELECT_SORT_DIR}</label>
         <input type="submit" name="sort" value="{L_GO}" class="button2" />
   <!-- ENDIF -->
      </fieldset>
   </form>
   <hr />
<!-- ENDIF -->

<!-- IF .topicrow and not S_DISPLAY_ACTIVE -->
   <div class="action-bar bottom">
      <!-- IF not S_IS_BOT and S_DISPLAY_POST_INFO -->
         <div class="buttons">
            <!-- EVENT viewforum_buttons_bottom_before -->

            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" class="button icon-button <!-- IF S_IS_LOCKED -->locked-icon<!-- ELSE -->post-icon<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_FORUM_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_POST_TOPIC}<!-- ENDIF -->">
               <!-- IF S_IS_LOCKED -->{L_BUTTON_FORUM_LOCKED}<!-- ELSE -->{L_BUTTON_NEW_TOPIC}<!-- ENDIF -->
            </a>

            <!-- EVENT viewforum_buttons_bottom_after -->
         </div>
      <!-- ENDIF -->

      <div class="pagination">
         <!-- IF not S_IS_BOT and U_MARK_TOPICS and .topicrow --><a href="{U_MARK_TOPICS}" data-ajax="mark_topics_read">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> &bull; <!-- ENDIF -->
         {TOTAL_TOPICS}
         <!-- IF .pagination -->
            <!-- INCLUDE pagination.html -->
         <!-- ELSE -->
             &bull; {PAGE_NUMBER}
         <!-- ENDIF -->
      </div>
   </div>
<!-- ENDIF -->

<!-- INCLUDE jumpbox.html -->

<!-- IF S_DISPLAY_ONLINE_LIST -->
   <div class="stat-block online-list">
      <h3><!-- IF U_VIEWONLINE --><a href="{U_VIEWONLINE}">{L_WHO_IS_ONLINE}</a><!-- ELSE -->{L_WHO_IS_ONLINE}<!-- ENDIF --></h3>
      <p>{LOGGED_IN_USER_LIST}</p>
   </div>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_DISPLAY_POST_INFO -->
   <div class="stat-block permissions">
      <h3>{L_FORUM_PERMISSIONS}</h3>
      <p><!-- BEGIN rules -->{rules.RULE}<br /><!-- END rules --></p>
   </div>
<!-- ENDIF -->

<!-- INCLUDE overall_footer.html -->


Tak aby reklama znalazła się pomiędzy stronami polecanymi a shotboxem
http://e-protestanci.pl

Proszę o jakiś przykład gdyż wydaje mi się, że wszystko robie jak trzeba, a mimo czyszczenia cache reklamy wogóle się nie pojawiają. Z góry dzięki
Offline

Aviator

zespół

 • Posty: 2009
 • Rejestracja: 07 czerwca 2011, 22:14
 • Lokalizacja: ZS

Re: Problem z umieszczeniem reklamy

Post13 czerwca 2017, 04:14

w pliku overal_header.html.
-=Jeżeli w moim poście brakuje znaków diakrytycznych, oznacza to, że posta wyklepałem przez telefon=-
Offline

Samolub

 • Posty: 3
 • Rejestracja: 13 czerwca 2017, 01:44

Re: Problem z umieszczeniem reklamy

Post13 czerwca 2017, 09:14

Kod: Zaznacz cały
<!DOCTYPE html>
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" lang="{S_USER_LANG}">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
{META}
<title><!-- IF UNREAD_NOTIFICATIONS_COUNT -->({UNREAD_NOTIFICATIONS_COUNT}) <!-- ENDIF --><!-- IF not S_VIEWTOPIC and not S_VIEWFORUM -->{SITENAME} - <!-- ENDIF --><!-- IF S_IN_MCP -->{L_MCP} - <!-- ELSEIF S_IN_UCP -->{L_UCP} - <!-- ENDIF -->{PAGE_TITLE}<!-- IF S_VIEWTOPIC or S_VIEWFORUM --> - {SITENAME}<!-- ENDIF --></title>

<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_OVERALL --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {SITENAME}" href="{U_FEED}"><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_NEWS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_NEWS}" href="{U_FEED}?mode=news"><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUMS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_ALL_FORUMS}" href="{U_FEED}?mode=forums"><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_NEW}" href="{U_FEED}?mode=topics"><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS_ACTIVE --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_ACTIVE}" href="{U_FEED}?mode=topics_active"><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUM and S_FORUM_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FORUM} - {FORUM_NAME}" href="{U_FEED}?f={S_FORUM_ID}"><!-- ENDIF -->
   <!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPIC and S_TOPIC_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_TOPIC} - {TOPIC_TITLE}" href="{U_FEED}?f={S_FORUM_ID}&amp;t={S_TOPIC_ID}"><!-- ENDIF -->
   <!-- EVENT overall_header_feeds -->
<!-- ENDIF -->

<!-- IF U_CANONICAL -->
   <link rel="canonical" href="{U_CANONICAL}">
<!-- ENDIF -->

<!--
   phpBB style name: we_universal
   Based on style:   prosilver (this is the default phpBB3 style)
   Original author:  Tom Beddard ( http://www.subBlue.com/ )
   Modified by:      INVENTEA ( https://inventea.com/ )
-->

<!-- IF S_ALLOW_CDN -->
<script>
   WebFontConfig = {
      google: {
         families: ['Open+Sans:600:cyrillic-ext,latin,greek-ext,greek,vietnamese,latin-ext,cyrillic']
      }
   };

   (function(d) {
      var wf = d.createElement('script'), s = d.scripts[0];
      wf.src = 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.5.18/webfont.js';
      wf.async = true;
      s.parentNode.insertBefore(wf, s);
   })(document);
</script>
<!-- ENDIF -->

<link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/stylesheet.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<link href="{T_STYLESHEET_LINK}" rel="stylesheet">
<link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/responsive.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet" media="all and (max-width: 700px)">
<link href="{T_THEME_PATH}/responsive.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet" media="all and (max-width: 700px)">

<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->
   <link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/bidi.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_PLUPLOAD -->
   <link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/plupload.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!--[if lte IE 9]>
   <link href="{ROOT_PATH}styles/prosilver/theme/tweaks.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<![endif]-->

<!-- EVENT overall_header_head_append -->

{$STYLESHEETS}

<!-- EVENT overall_header_stylesheets_after -->

<!--[if lt IE 9]>
   <script type="text/javascript" src="{T_TEMPLATE_PATH}/html5shiv.min.js"></script>
<![endif]-->

</head>
<body id="phpbb" class="nojs notouch section-{SCRIPT_NAME} {S_CONTENT_DIRECTION} {BODY_CLASS}<!-- IF S_USER_LOGGED_IN --> logged-in<!-- ELSE --> logged-out<!-- ENDIF -->">

<!-- EVENT overall_header_body_before -->

<div id="wrap">
   <a id="top" class="anchor" accesskey="t"></a>

   <div class="inventea-headerbar">
      <!-- EVENT overall_header_headerbar_before -->   

      <nav class="inventea-wrapper inventea-userbar">
         <!-- INCLUDE navbar_responsive_header.html -->

         <!-- EVENT overall_header_searchbox_before -->

         <ul class="linklist bulletin inventea-user-menu" role="menubar">
            <!-- IF S_REGISTERED_USER -->
               <!-- EVENT navbar_header_user_profile_prepend -->
               <li id="username_logged_in" class="rightside <!-- IF CURRENT_USER_AVATAR --> no-bulletin<!-- ENDIF -->" data-skip-responsive="true">
                  <!-- EVENT navbar_header_username_prepend -->
                  <div class="header-profile dropdown-container">
                     <a href="{U_PROFILE}" class="header-avatar dropdown-trigger"><!-- IF CURRENT_USER_AVATAR -->{CURRENT_USER_AVATAR}<!-- ELSE --><img src="{T_THEME_PATH}/images/no_avatar.gif" alt="" /><!-- ENDIF --> {CURRENT_USERNAME_SIMPLE}</a>
                     <div class="dropdown hidden">
                        <div class="pointer"><div class="pointer-inner"></div></div>
                        <ul class="dropdown-contents" role="menu">
                           <!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS --><li class="small-icon icon-restore-permissions"><a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}">{L_RESTORE_PERMISSIONS}</a></li><!-- ENDIF -->

                           <!-- EVENT navbar_header_profile_list_before -->

                           <li class="small-icon icon-ucp"><a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" role="menuitem">{L_PROFILE}</a></li>
                           <li class="small-icon icon-profile"><a href="{U_USER_PROFILE}" title="{L_READ_PROFILE}" role="menuitem">{L_READ_PROFILE}</a></li>

                           <!-- EVENT navbar_header_profile_list_after -->

                           <li class="separator"></li>
                           <li class="small-icon icon-logout"><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="x" role="menuitem">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
                        </ul>
                     </div>
                  </div>
                  <!-- EVENT navbar_header_username_append -->
               </li>
               <!-- IF S_DISPLAY_PM -->
                  <li class="small-icon icon-pm rightside" data-skip-responsive="true">
                     <a href="{U_PRIVATEMSGS}" role="menuitem"><span>{L_PRIVATE_MESSAGES}</span><!-- IF PRIVATE_MESSAGE_COUNT > 0 --><strong>{PRIVATE_MESSAGE_COUNT}</strong><!-- ENDIF --></a>
                  </li>
               <!-- ENDIF -->
               <!-- IF S_NOTIFICATIONS_DISPLAY -->
                  <li class="small-icon icon-notification dropdown-container dropdown-{S_CONTENT_FLOW_END} rightside" data-skip-responsive="true">
                     <a href="{U_VIEW_ALL_NOTIFICATIONS}" id="notification_list_button" class="dropdown-trigger"><span>{L_NOTIFICATIONS}</span><!-- IF NOTIFICATIONS_COUNT > 0 --><strong>{NOTIFICATIONS_COUNT}</strong><!-- ENDIF --></a>
                     <!-- INCLUDE notification_dropdown.html -->
                  </li>
               <!-- ENDIF -->
               <!-- EVENT navbar_header_user_profile_append -->
            <!-- ELSE -->
               <li class="small-icon icon-logout rightside" data-skip-responsive="true"><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="x" role="menuitem">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
               <!-- IF S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) -->
                  <li class="small-icon icon-register rightside" data-skip-responsive="true"><a href="{U_REGISTER}" role="menuitem">{L_REGISTER}</a></li>
               <!-- ENDIF -->
               <!-- EVENT navbar_header_logged_out_content -->
            <!-- ENDIF -->
         </ul>
      </nav>
      <!-- EVENT overall_header_headerbar_after -->
   </div>

   <header class="inventea-header">
      <div class="inventea-dashboard" role="banner">
         <!-- EVENT overall_header_navbar_before -->
         <!-- INCLUDE navbar_header.html -->

         <div class="inventea-sitename">
            <h1><a href="<!-- IF U_SITE_HOME -->{U_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{U_INDEX}<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF U_SITE_HOME -->{L_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{L_INDEX}<!-- ENDIF -->">{SITENAME}</a></h1>
            <span>{SITE_DESCRIPTION}</span>
         </div>
      </div>
   </header>

   <div class="inventea-wrapper inventea-content" role="main">
      <!-- EVENT overall_header_page_body_before -->

      <ul id="nav-breadcrumbs" class="linklist navlinks" role="menubar">
         <!-- IF S_INDEX -->
            <li class="rightside inventea-time"><!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->{LAST_VISIT_DATE}<!-- ELSE -->{CURRENT_TIME}<!-- ENDIF --></li>
         <!-- ENDIF -->

         <!-- DEFINE $MICRODATA = ' itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""' -->
         <!-- EVENT overall_header_breadcrumbs_before -->
         <li class="small-icon breadcrumbs">
            <!-- IF U_SITE_HOME --><span class="crumb"{$MICRODATA}><a href="{U_SITE_HOME}" data-navbar-reference="home" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_SITE_HOME}</span></a></span><!-- ENDIF -->
            <!-- EVENT overall_header_breadcrumb_prepend -->
            <span class="crumb"{$MICRODATA}><a href="{U_INDEX}" accesskey="h" data-navbar-reference="index" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a></span>
            <!-- BEGIN navlinks -->
               <!-- EVENT overall_header_navlink_prepend -->
               <span class="crumb"{$MICRODATA}<!-- IF navlinks.MICRODATA --> {navlinks.MICRODATA}<!-- ENDIF -->><a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{navlinks.FORUM_NAME}</span></a></span>
               <!-- EVENT overall_header_navlink_append -->
            <!-- END navlinks -->
            <!-- EVENT overall_header_breadcrumb_append -->
         </li>
         <!-- EVENT overall_header_breadcrumbs_after -->
      </ul>

      <!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN and (U_MCP or U_ACP) -->
         <div id="information" class="rules">
            <div class="inner">
               <strong>{L_INFORMATION}{L_COLON}</strong> {L_BOARD_DISABLED}
            </div>
         </div>
      <!-- ENDIF -->

      <!-- EVENT overall_header_content_before -->


Pokaże ktoś graficznie lub wstawi prawidłowo w ten kod podaną reklame?
Offline

Aviator

zespół

 • Posty: 2009
 • Rejestracja: 07 czerwca 2011, 22:14
 • Lokalizacja: ZS

Re: Problem z umieszczeniem reklamy

Post16 czerwca 2017, 23:25

Otwórz index_body.html
znajdź:
<!-- INCLUDE forumlist_body.html -->
dodaj po w nowej linii:
<div class="ns_placement" id="QAPS_AKPL_04ab16cc130da38835edad239237e7a3"></div>
<script type="text/javascript" async="async" src="http://adsearch.adkontekst.pl/_/ads2/?QAPS_AKPL=04ab16cc130da38835edad239237e7a3"></script>

wyczyść bufor.
-=Jeżeli w moim poście brakuje znaków diakrytycznych, oznacza to, że posta wyklepałem przez telefon=-

Wróć do Pomoc

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron